Back to Top
Zásady ochrany osobních údajů
Ray Bradbury's 2116 | foto: Kristýna Junková, 2116

Kdo jsme? 

Jsme nezisková divadelní společnost Gallimaufry z.s., naše webová adresa je: https://gallimaufry.cz.

Jsme registrování pod spisovou značkou L 67591 vedenou u Městského soudu v Praze.

Naše IČO je 05772834

 

Cookies 

Webová stránka gallimaufry.cz používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webu, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech v USA. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro provozovatele webu. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným – informace o cookies a souhlas se zpracováním se zobrazuje při vstupu na webové stránky. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webu.

Google Analytics (zkráceně GA) je nástroj od společnosti Google, který umožňuje vlastníkům webových stránek získávat statistická data o uživatelích svého webu. Díky této službě je možné sledovat aktuální i historickou návštěvnost, chování uživatelů a jejich vlastnosti. Gallimaufry z.s. tato data využívá k výše uvedeným účelům v anonymní formě, nesleduje ani nezpracovává konkrétní data o uživatelích, pouze statistické výsledky analýz. Přístup k tomuto nástroji má na základě přístupových údajů pouze osoba pověřená Gallimaufry z.s.

 

Vložený obsah z dalších webů 

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

 

Databáze kontaktů

Pokud je uživatelem při účasti na kurzech, workshopech, divadelních představeních nebo jiných akcích poskytnut kontaktní údaj typu e-mail, je tento na základě oprávněného očekávání další spolupráce zařazen do e-mailové databáze spravované Gallimaufry z.s. Kontaktní e-maily z této databáze jsou v rámci činnosti Gallimaufry z.s. oslovovány s nabídkami souvisejícími s předmětem činnosti společnosti. Zařazení do této databáze je možné kdykoliv bezplatně zrušit. Tato možnost je obsahem každé zaslané zprávy. Na základě vyjádřeného nesouhlasu se zasíláním je kontaktní e-mail z databáze odstraněn, v určitých případech zůstává spolu s dalšími údaji součástí archivních dokumentů, nejsou na něj již ale zasílána další obchodní sdělení. Nárok na úplný výmaz všech osobních údajů je uplatnitelný pouze v případě, že osobní údaje nejsou obsahem žádného daňového dokladu vystaveného Gallimaufry z.s.

Veškerě databáze osobních údajů jsou ukládány v elektronické podobě a chráněny heslem. Přístup k těmto datům má na základě přístupových údajů pouze osoba pověřená Gallimaufry z.s.