Dr.amAS: Sněhen

Úplně první představení v rámci našeho nového projektu Divado s [Ne]Výhodou!

Sněhen je hra divadelního spolku Dr.AmAS provozovaného lidmi s poruchami autistického spektra a jejich terapeuty při Národním ústavu pro autismus (NAUTIS).

Inscenace vznikla na námět Petra, člověka s Aspergerovým syndromem, jehož neobvyklou zálibou je kalendář, data narození a svátky. Když se s Petrem seznámíte, velmi aktivně zjišťuje datum vašeho narození a pak vám prozradí, jaký den v týdnu to byl.

Sněhen je třináctým měsícem v kalendáři. Je to měsíc mezi lednem a únorem, který je plný podivných mezinárodních dnů, které se přímo vážou na Petrův život a většinou odrážejí nesplněná přání a zákazy. Ve Sněhnu se slaví třeba Mezinárodní den lezení do světlíku, Den zívání s nepřikrytou pusou a svátek v něm mají ti, kteří v běžném kalendáři nejsou, kupříkladu Ježíšek.

Projekt byl podpořen Nadačním fondem Tesco. Děkujeme!

Kdy: 7. prosince 2018, 18:00
Kde: Divadlo Na Prádle, Besední 3, Praha 1

Koupit lístky