Pravidla

Pravidla

 1. Soutěž je určena žákům a studentům všech typů škol ve věku 6-26 let.
 2. Účastník nesmí být anglický rodilý mluvčí.
 3. Účastník musí být autorem příspěvku, kopie ani překlady nebudou akceptovány.
 4. Obsah soutěžní práce se musí nějakým způsobem dotýkat zadaného tématu, i kdyby jen nepřímo. Jsou vítány jakékoliv interpretace tématu.
 5. Příspěvek může být napsán v libovolné literární formě (próza, poezie) i žánru.
 6. Účastník může zaslat do soutěže nejvýše dva příspěvky, každý v jiné literární formě (próza, poezie).
 7. Příspěvek musí být do soutěže zaslán prostřednictvím internetového formuláře na stránkách soutěže. Formulář musí být řádně vyplněn.
 8. Příspěvek musí dodržet tato omezení rozsahu vzhledem ke kategorii, do které náleží:
  • Žáci a studenti ve věku 6-15 let: do 300 slov
  • Žáci a studenti ve věku 16-18 let: do 500 slov
  • Studenti ve věku 19-26 let: do 700 slov
 9. Uzávěrka soutěže je o půlnoci 14. února 2018.
 10. Příspěvky budou hodnoceny anonymně nezávislou porotou. Hlavním hodnotícím měřítkem bude literární kvalita, ke gramatice bude přihlíženo v případě nerozhodného výsledku.
 11. Výherci budou kontaktováni e-mailem nebo telefonicky, a to poslední týden v březnu.