Obecné podmínky

Obecné podmínky

Jak se přihlásit:

1.      Na kurz se přihlásíte prostřednictvím elektronického formuláře na stránce příslušného kurzu.

2.      Po odeslání formuláře obdržíte automatický e-mail s potvrzením o přijetí přihlášky.

3.      Jedná-li se o výběrový kurz:

3.1.   zpracování přihlášky může trvat až sedm kalendářních dnů. Během této doby vás kontaktujeme a v případě vašeho přijetí vám zašleme fakturu a informace o platbě.

3.2.   V případě, že úspěšně projdete výběrem, ale kurz již bude plně obsazen, vám zašleme informace o dalších termínech konání tohoto workshopu s možností se přihlásit přednostně (tj. bez nutnosti se znovu přihlašovat přes formulář).

4.      Jedná-li se o běžný kurz:

4.1.   obdržíte během tří kalendářních dnů fakturu a informace o platbě. V případě, že kurz již bude obsazen, vám zašleme informace o dalších termínech konání tohoto workshopu s možností se přihlásit přednostně (tj. bez nutnosti se znovu přihlašovat přes formulář).

5.      Pokud bude kurz obsazen už v době, kdy se chystáte odeslat přihlášku (bude vyznačeno u přihlašovacího formuláře), neváhejte se přihlásit jako náhradník. I pokud by se na vás v daném termínu nedostalo, získáte možnost přednostního přihlášení na termíny následující!

6.      Společnost Gallimaufry z.s. si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místo konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů.

6.1.   Společnost Gallimaufry z.s. se zavazuje dát veškeré změny dát přihlášeným zájemcům vědět včas na vědomí. V případě změny termínu konání kurzu dostane účastník možnost se zúčastnit v náhradním termínu, nebo mu bude vrácena platba za kurz nebo jeho příslušnou část.

7.      Zahrnuje-li kurz pohybovou složku, účastník doloží svou fyzickou způsobilost formou vytištěného a podepsaného „Prohášení o způsobilosti“, které obdrží emailem před začátkem kurzu. Za účastníka mladšího osmnácti let podepíše toto prohlášení zákonný zástupce.

Platební podmínky:

1.      Kurzovné uhraďte na základě obdržené faktury nejpozději 7 dnů před zahájením kurzu. Po obdržení platby vám zašleme studijní materiály a podrobné informace k průběhu workshopu.

2.      Pokud platbu neobdržíme v termínu, bude vaše místo poskytnuto k dispozici přihlášeným náhradníkům.

Storno podmínky:

1.      Vaše přihlášení se stává závazným v okamžiku odeslání přihlášky.

2.      Z workshopu se můžete odhlásit nejpozději do deseti kalendářních dnů před jeho zahájením. Zrušíte-li svou účast později nebo se kurzu vůbec nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu.

Reklamační řád:

1.      Zákazník má právo podat pořadateli reklamaci / stížnost na: způsob výuky, lektora, obsah kurzu, organizaci kurzu.

2.      Reklamaci / stížnost účastník uplatňuje vždy neprodleně po zjištění domnělé závady, a to písemně na adresu: classes@gallimaufry.cz. Tato musí obsahovat jméno a příjmení, číslo objednávky (uvedené v pokynech k platbě) a popis předmětu reklamace / stížnosti. Nebude-li zaslaná písemnost obsahovat výše zmíněné údaje, nebude tato písemnost kvalifikována jako reklamace / stížnost.

3.      Organizátor je povinen reklamaci / stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.