Hodiny herectví

Čtyř dimenzionální paměť: Tvorba Virtuální Reality

Založena na jeho unikátním pohledu na své “já” a individuálním vyjádření, Josephsonova technika byla formulována po dobu třiceti let režírování, vystupování a vyučování herectví, zpěvu a tance, a proto je tento přístup univerzální napříč všemi formami performativního umění. Technika je založena na rozšiřování komunikační flexibility jedince s cílem maximalizovat jeho vyjadřovací schopnosti, což odlehčuje hercův projev a přispívá k jeho maximální plynulosti a schopnosti pohotově reagovat.

Technika

Herci jsou vedeni k probádání svého čtyř-dimenzionálního já: Intelektuálního/Psychologického, Emočního, Kinestetického (vnitřního) a Relačního (vnějšího). Tyto vzpomínky slouží  jako základ nové “reality”, která vytváří život postavy.