Divadlo s [Ne]výhodou

Uspět na jevišti… Uspět v životě!

Divadlo s [Ne]Výhodou je projekt zaměřený na art-terapeutické skupiny pro zdravotně znevýhodněné osoby a jejich terapeuty. Tak, jak se klienti těchto skupin učí a rostou, přijde čas, kdy se z terapie stává svébytné představení – umělecké dílo. A to je čas pro Divadlo s [Ne]Výhodou!

Divadlo s [Ne]Výhodou je v současnosti vznikající kolaborativní platforma (virtuální i fyzická) pro art-terapeutické skupiny a profesionální umělce. Usilujeme o propojení těchto skupin a jednotlivců na cestě za společným cílem: přivést k životu nová umělecká díla, umožnit  jim prezentovat svou práci a tím přinést publiku zcela nové unikátní umělecké zážitky.

Tři hlavní pilíře, na kterých stavíme:

  1. Produkovat
    Každá produkce zabere spoustu práce a času, každá produkce potřebuje lidi v zákulisí. My jsme ti lidé!
  2. Podporovat
    Umožňujeme klientům DÁT ostatním něco úžasného: své umění, zcela novou uměleckou zkušenost. A také DOSTAT právem zaslouženou odměnu: vzrušení z tvorby a prožitek vlastního úspěchu.
  3. Propojovat
    Propojme světy art-terapie a profesionálního umění, znevýhodněné umělce s profesionály, skupiny i jednotlivce oplývající mnoha různými životními zkušenostmi a úděly, abychom společně vytvořili tuto novou a jedinečnou uměleckou formu.

Čemu věříme?

Podporovat práci klientů art-terapeutických skupin a umožnit jim uspět je ten nejlepší způsob, jak podpořit jejich snažení.

Úspěch na i mimo jeviště je pro klienty ta nejlepší motivace k dalšímu zlepšování svých dovedností.

Zmenšení zátěže kladené na terapeuty jim umožní vést terapie s vyšší efektivitou.

Uvedení těchto jedinečných uměleckých kusů přinese publiku nové a neočekávané úhly pohledu.

Spolupráce s širokou škálou jednotlivců otevře zúčastněným profesionálům nové zdroje inspiracei pro jejich další práci.

SPUSA 2017/18 – O soutěži

O soutěži

S podporou institucí, jako je Ministerstvo školství a Americké velvyslanectví, přináší Literární soutěž SPUSA příležitost studentům vyjádřit své myšlenky a tvůrčí nápady, a zá­roveň jim pomáhá zdokonalit své schopnosti a získat sebedůvěru při zvládání anglického jazyka, což je přínosné nejen pro jejich další akademický či vědecký život, ale i pro získání sebejistoty a usnadnění setkávání s lidmi z rozličných zemí a kultur.

Každým rokem je vybráno konkrétní téma, jehož interpretace je plně v rukou autorů soutěžních esejí. Eseje jsou posléze předány k posouzení odborné porotě. Členové poro­ty jsou nominováni z řad autorit v kulturním a literárním světě a své pozice zastávají nezištně. Šestnáct vybraných finalistů je pak následně oceněno na každoročním banketu na americkém velvyslanectví v Praze.

Příležitostně je SPUSA schopna dvěma studentům poskytnout hodnotné ceny, které zahrnují možnost vycestovat a účastnit se vzdělávacích kurzů ve Velké Británii nebo USA.

Účast v soutěži je zdarma.